Enix - zabavu hrame

Enix - neska Vam tu hrame

Hudobná skupina ENIX - Rejdový tanec

Skupina Enix - Spomienka na Luciu

Enix - A za našu stodolečku

Enix - ani tak nebulo

Enix - V ľetanovskim ľeše

Enix - Do hory dzifčata do hory..

Enix - Od mala som Gribar

Enix - Z rozprávky do rozprávky

Enix - Boboňec, Ej ľeto ľeto

Enix - Stoji, stoji pod obločkom..

Enix - Včera nedeľa bola

Enix - Úsmev daj

Enix - Darmo sa na mňa...

Enix - Volaľi me na kersciny

Enix - Jasná hviezda

Enix - Ajačky, ajačky

Enix - Ked še stretnú Enixaci