Enix – Úsmev daj

Enix – Úsmev daj

Vlastná pesnička v podaní Spišiackej skupiny Enix z Letanoviec. Pieseň je z nášho prvého CD – Kedz še stretnú Enixaci. Viac na : www.enixaci.sk.

Enix

Enix

Enix - zabavu hrame

Hudobná skupina ENIX - Rejdový tanec

Enix - neska Vam tu hrame

Enix - A za našu stodolečku

Skupina Enix - Spomienka na Luciu

Enix - ani tak nebulo

Enix - V ľetanovskim ľeše

Enix - Od mala som Gribar

Enix - Do hory dzifčata do hory..

Enix - Boboňec, Ej ľeto ľeto

Enix - Z rozprávky do rozprávky

Enix - Včera nedeľa bola