Enix – zabavu hrame

Enix – zabavu hrame

Hudobná skupina ENIX – plesy, svadby, stužkové a iné akcie kde potrebujete spraviť náladu či zábavu. Kontakt: 0902 525 135, 0915 508 635.

Enix

Enix

Enix - zabavu hrame

Hudobná skupina ENIX - Rejdový tanec

Enix - neska Vam tu hrame

Enix - A za našu stodolečku

Skupina Enix - Spomienka na Luciu

Enix - ani tak nebulo

Enix - V ľetanovskim ľeše

Enix - Od mala som Gribar

Enix - Do hory dzifčata do hory..

Enix - Boboňec, Ej ľeto ľeto

Enix - Z rozprávky do rozprávky

Enix - Včera nedeľa bola