Enix – V ľetanovskim ľeše

Enix – V ľetanovskim ľeše

Hudobná skupina Enix z Letanoviec a pesnička z ich prvého CD s názvom Ked še stretnú Enixaci. www.enixaci.sk Kontakt : 0902 525 135.

Enix

Enix

Enix - zabavu hrame

Hudobná skupina ENIX - Rejdový tanec

Enix - neska Vam tu hrame

Enix - A za našu stodolečku

Skupina Enix - Spomienka na Luciu

Enix - ani tak nebulo

Enix - V ľetanovskim ľeše

Enix - Od mala som Gribar

Enix - Do hory dzifčata do hory..

Enix - Boboňec, Ej ľeto ľeto

Enix - Z rozprávky do rozprávky

Enix - Včera nedeľa bola