, Raslavičan, A tam dolu pri jarečku, slovenská ľudová zo Šariša, Slovak Saris

, Raslavičan, A tam dolu pri jarečku, slovenská ľudová zo Šariša, Slovak Saris

The first music title of VIDEOROHAL – analog mediium. Slovak Saris songs from Raslavice (Slovakia) was recorded by VIDEOROHAL – Bardejov in 1992.

Raslavičan

Raslavičan

Spomedzi stoviek súborov a folklórnych skupín na Slovensku sa určite vyníma reprezentant tradičného hornošarišského folklóru – dedinská folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Prvopočiatky skupiny siahajú do rokov 1920-1921, ale svoju činnosť traduje Raslavičan až od prvého historického vystúpenia v roku 1931 v Prahe.

, RASLAVIČAN, Ked ja pujdzem, Vidzelam poštara, Slovenské , slovak

, Raslavičan, A tam dolu pri jarečku, slovenská ľudová zo Šariša, Slovak Saris

, Raslavičan, Ach ženi, Takeho ja muža, Ach bože, A či maš, ľudové, Slovak Saris

, RASLAVIČAN, Ej oralo bi še mi, ľudová pieseň z Raslavíc, Slovak from Raslavice

, Raslavičan, Čijo to parobci, A tam dolu, Očka mojo, ľudové Šariš, Slovak Saris

, Raslavičan, A tam dolu pri jarečku, slovenská ľudová zo Šariša, Slovak Saris

, RASLAVIČAN, Ceperki - slovenské ľudové zo Šariša, Slovak Saris

, Raslavičan, Krucené z Raslavíc, Brežinki brežinki, , Slovak

, RASLAVIČAN, Ej lecela gagala, Kalina malina z Raslavíc, slovak

, Raslavičan, Krucené z Raslavíc, Brežinki brežinki, , Slovak

, Raslavičan, Na Šebeskej rovni tam še dzivče modli, ľudová pieseň, Slovak

RASLAVIČAN, V raslavickim hoscincu - Slovak Saris , Slovenská ľudová zo Šariša,