Raslavičan
Raslavičan

Raslavičan

Raslavičan

Spomedzi stoviek súborov a folklórnych skupín na Slovensku sa určite vyníma reprezentant tradičného hornošarišského folklóru – dedinská folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Prvopočiatky skupiny siahajú do rokov 1920-1921, ale svoju činnosť traduje Raslavičan až od prvého historického vystúpenia v roku 1931 v Prahe.

V súčasnosti sa viac ako 50-členná folklórna skupina člení do troch zložiek: hudobnej, tanečnej a speváckej. Vedúcim folklórnej skupiny je Anton Kontura, umeleckou vedúcou je PaedDr. Monika Balážová, tanečnú zložku vedie Bc. Slavomíra Knutová, vedúcim a zároveň aj primášom ľudovej hudby je od roku 2003 Mgr.Stanislav Baláž, PhD. Folklórne skupiny ako nositelia ľudových tradícií sú väčšinou orientované na zachovávanie ľudových tancov, piesní a zvykov v dedine. Na takomto princípe pracuje aj DFSk Raslavičan. Patrí medzi folklórne kolektívy s viac než 80-ročnou tradíciou. V tejto skupine pracujú vedľa seba 3 generácie, ktoré si navzájom odovzdávajú bohatstvo tradičnej kultúry Raslavíc. Repertoár Raslavičanu tvoria starodávne tance mužské, ženské a párové, ďalej sú to ľudové piesne z Raslavíc a oblasti Horného Šariša. Folklórne pásma, ktoré predstavujú obyčaje na dedine s prezentáciou lokálnych zvyklostí, originálnych tancov, piesní a štýlovo čistej impozantnej ľudovej hudby upútavajú pozornosť širokej odbornej i laickej verejnosti na mnohých folklórnych podujatiach na Slovensku, v zahraničí i ďalekom zámorí. Obec Raslavice je známa aj tým, že ako máloktorá obec z východu Slovenska mala i kvalitnú muziku, ktorej trvanie presiahlo niekoľko desaťročí bez toho, aby sa narušila kontinuita medzi archaickými a novodobými tvarmi tanečných nápevov či ľudových piesní. Ľudová hudba, ktorá v Raslaviciach hrala už po 2. svetovej vojne, si zachovala interpretačný štýl, ktorého hlavnými nositeľomi boli talentovaní predníci Martin Žolták (1921-1952) a Štefan Žolták (1946 – 2012)

, RASLAVIČAN, Ked ja pujdzem, Vidzelam poštara, Slovenské , slovak

, Raslavičan, A tam dolu pri jarečku, slovenská ľudová zo Šariša, Slovak Saris

, Raslavičan, Ach ženi, Takeho ja muža, Ach bože, A či maš, ľudové, Slovak Saris

, RASLAVIČAN, Ej oralo bi še mi, ľudová pieseň z Raslavíc, Slovak from Raslavice

, Raslavičan, Čijo to parobci, A tam dolu, Očka mojo, ľudové Šariš, Slovak Saris

, Raslavičan, A tam dolu pri jarečku, slovenská ľudová zo Šariša, Slovak Saris

, RASLAVIČAN, Ceperki - slovenské ľudové zo Šariša, Slovak Saris

, Raslavičan, Krucené z Raslavíc, Brežinki brežinki, , Slovak

, RASLAVIČAN, Ej lecela gagala, Kalina malina z Raslavíc, slovak

, Raslavičan, Krucené z Raslavíc, Brežinki brežinki, , Slovak

, Raslavičan, Na Šebeskej rovni tam še dzivče modli, ľudová pieseň, Slovak

RASLAVIČAN, V raslavickim hoscincu - Slovak Saris , Slovenská ľudová zo Šariša,