Jasper – Neďaleko mlyna – Červené, želené

Jasper – Neďaleko mlyna – Červené, želené

http://www.skupinajasper.eu http://wwwfacebook.com/hudobnaskupinajasper.

Jasper

Jasper

Jasper - Očka mojo čarne

Jasper - Neďaleko mlyna - Červené, želené

Jasper - Kopce mi jamu - Lapili me včera

Jasper - Umrela ciganka - Lakere bala

Jasper - Široký jareček

Jasper - Ej teľo mi je teľo - V mlynarovej studni

Jasper - Na brehu riečky - Každý večer

Jasper - Oliva, oliva

Jasper - Cez ten Jamník

Jasper - Pod Kobuľu huru

Jasper - Keď sa hory zelenali

Jasper - Jamnické dievčatá