hudobná skupina AKORDIC – Jak ja išol…,Drustevnička…

AKORDIC – Jak ja išol…,Drustevnička…

Jak ja išol…,Od kedy ja drustevnička…

Akordic

Akordic

AKORDIC - Od včera večara...Hoja tebe...

hudobná skupina AKORDIC - Jak ja išol...,Drustevnička...

hudobná skupina AKORDIC - Ivanku Ivanku...Mamko moja...

hudobná skupina AKORDIC - Keď ja išol...Pomočil me pomočil...Ej beťar ja dzivočka...