hudobná skupina AKORDIC – Ivanku Ivanku…Mamko moja…

AKORDIC – Ivanku Ivanku…Mamko moja…

Ivanku Ivanku…Mamko moja…

Akordic

Akordic

AKORDIC - Od včera večara...Hoja tebe...

hudobná skupina AKORDIC - Jak ja išol...,Drustevnička...

hudobná skupina AKORDIC - Ivanku Ivanku...Mamko moja...

hudobná skupina AKORDIC - Keď ja išol...Pomočil me pomočil...Ej beťar ja dzivočka...