FS Makovica sa už teší na Vianoce: V Viflejemi novina, Narodilsja Isus Christos

FS Makovica sa už teší na Vianoce: V Viflejemi novina, Narodilsja Isus Christos

FS Makovica patrí medzi najstaršie národnostné súbory. Od svojho vzniku v máji 1956 až po súčasnosť je reprezentantom kultúry Rusínov. Zriaďovateľom …

Makovica

Makovica

FS MAKOVICA - Spivajme divčata * Milyj mij Janičku * A koly ja byla paradnom divočkom

FS MAKOVICA - A na Jana, na sobitku

FS Makovica sa už teší na Vianoce: V Viflejemi novina, Narodilsja Isus Christos

MAKOVICA - Narodilsja Isus Christos, Narodilsja Spasiteľ