FS MAKOVICA - Spivajme divčata * Milyj mij Janičku * A koly ja byla paradnom divočkom

FS MAKOVICA - A na Jana, na sobitku

FS Makovica sa už teší na Vianoce: V Viflejemi novina, Narodilsja Isus Christos

MAKOVICA - Narodilsja Isus Christos, Narodilsja Spasiteľ