EXCELLENT : Keď som lásku nepoznala

EXCELLENT : Keď som lásku nepoznala

Excellent

Excellent

EXCELLENT : Či z hory, či z doly

EXCELLENT : Keď som lásku nepoznala

EXCELLENT : Žimno prežimno

EXCELLENT : Palenočka samohonka

EXCELLENT : V tym želenym haju

EXCELLENT : Červená ruža trojaká

, EXCELLENT, Chodila dievčina, ľudová pieseň, ľudové disko

, EXCELLENT Palenočka samohonka ľudová pieseň, ľudové disko

EXCELLENT : Ej, kec v karčme hudaci zahrali

EXCELLENT : Kec ja mal u oktobru narukovac

EXCELLENT : Dze je hura, tam je les

EXCELLENT : Prepelička, Sama ja fasuľu sadzila