EXCELLENT : V tym želenym haju

EXCELLENT : Palenočka samohonka

EXCELLENT : Červená ruža trojaká

EXCELLENT : Žimno prežimno

EXCELLENT : Keď som lásku nepoznala

EXCELLENT : Či z hory, či z doly

, EXCELLENT, Chodila dievčina, ľudová pieseň, ľudové disko

, EXCELLENT Palenočka samohonka ľudová pieseň, ľudové disko

EXCELLENT : Krásny čas

EXCELLENT : Prepelička, Sama ja fasuľu sadzila

EXCELLENT : Ked sa pšenka zelenala

EXCELLENT : A za našu stodolečku

EXCELLENT : Dze je hura, tam je les

EXCELLENT : Kec ja mal u oktobru narukovac

EXCELLENT : Ej, kec v karčme hudaci zahrali

EXCELLENT : Povedal mi Na čarňanskym poľu

EXCELLENT - Kec še milý na vojnu bral

EXCELLENT - Hej, poce dzifčatko

EXCELLENT - Ako mám žiť bez ruží

Music Excellent: Iba jednej k hviezd