Duo Sonet: Proč nejsi větší

Duo Sonet: Proč nejsi větší

Pesničky z kasína 36 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2016 Semeš Recording.

Duo Sonet

Duo Sonet

Sólisti hudobnej skupiny Sonet, Miro & Zdenka Vám ponúkajú účinkovanie na akciách ako sú, estrádne vystúpenia, tanečné zábavy, večierky, životné jubileá, svadby a všade tam kde chcete prežiť príjemné chvíle pri dobrej hudbe v žánroch pre všetkých ...

DUO SONET - Ej, zaleť, biela holubienka

Duo Sonet: Mladá cigánka

Duo Sonet: Boženka

Duo Sonet: Tam pri Trenčíne

Duo Sonet: Proč nejsi větší