BIKAVER 1, Štyricec perši ročok nastal, Slovenské  + text, 41. ročok nastal, VIDEOROHAĽ

BIKAVER 1, Štyricec perši ročok nastal, Slovenské + text, 41. ročok nastal, VIDEOROHAĽ

Štyricec perši ročok nastal, kedz ja na vojnu kartu dostal, podz me ma milá podz vyprovac, bo ja na vojnu mám rukovac. Jak narukoval na stáži stál, lecela guľka …

Bikaver

Bikaver

Sídlo kapely je v obci Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese. Máme vydané 4 albumy, na ktorých sme podali piesne z nášho regiónu, ale aj piesne z obce a okolia.

BIKAVER cd1 Hrušovské hudáci, Postoj koňu, A kedi ja husi, Slovenské ,

BIKAVER 1 alias Hrušovske hudaci, Ice vi ovečki, Slovenská ľudová zo Zemplína,

BIKAVER, Kapusta, Ladi čukoladi, Zahrajce hudaci, Slovenské , zmes čardášov,

BIKAVER - Šaľena ja bula, Banuj dzivče, Slovenské + texty piesní,

17 BIKAVER, Kažu še mi žeňic

BIKAVER 1, Oj Haničko šumne meno, slovenské + texty,

, BIKAVER, Kebi to ňe hura, slovenské + texty piesní,

BIKAVER 1, A na hure agaty, Ne ty mily, Slovenské zemplínske, štúdio

BIKAVER 1, Štyricec perši ročok nastal, Slovenské + text, 41. ročok nastal, VIDEOROHAĽ