Akropola: V záhradôčke pod okienkom / Dnes je sobota (PZK-65)

Akropola: V záhradôčke pod okienkom / Dnes je sobota (PZK-65)

Pesničky z kasína 65 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom (P) & (C) 2018 Semeš Recording http://www.tvkasino.sk/pesnicky-z-kasina-65/ Akropola: V …

Akropola

Akropola

Akropola: Povedzte nám, pastuškovia

AKROPOLA - Kade chodím, tade pijem

AKROPOLA - Varadero

Akropola: V záhradôčke pod okienkom / Dnes je sobota (PZK-65)

Akropola: Si moja milá (zmes)

Akropola: Červené jabĺčko

Akropola: Žijeme na plný plyn

Akropola: Kade chodím, tade pijem

Akropola: A dze idzeš, Helenko / Kapura, kapura

Akropola: A ja taká čárna / Horenka, horenka, hora

Akropola: Pieseň k narodeninám

Akropola: Akropola Megamix