Zuzka Hepnerová a Marek Bednár: Bozk mi s vášňou daj

Zuzka Hepnerová a Marek Bednár: Bozk mi s vášňou daj

Pesničky z kasína 83 z klubu Blue Note v Novom Meste nad Váhom, (P) & (C) 2019 Semeš Recording http://www.tvkasino.sk/pesnicky-z-kasina-83.

Marek Bednár

Marek Bednár

Marek Bednár je spevák a hudobník, ktorý pochádza z Nitrianskeho kraja z obce Dedinka v okrese Nové Zámky. Spievaniu sa venuje profesionálne od roku 2008 a v súčasnosti žije v obci Čierne Kľačany pri Zlatých Moravciach. Často ho pozývajú organizátori z celého Slovenska, aby spieval na rôznych plesoch, firemných večierkoch alebo spoločných koncertoch s inými interpretmi.

MAREK BEDNÁR - Galejník

MAREK BEDNÁR - Lásky svet

MAREK BEDNÁR - Tancujme a spievajme

MAREK BEDNÁR - Růžička moja

MAREK BEDNÁR - Ked som išiel cez háj zelený

MAREK BEDNÁR - Ľudový mix

MAREK BEDNÁR - Za tvojou láskou

MAREK BEDNÁR - Prstienôček zlatý

MAREK BEDNÁR - Pre mamičku

MAREK BEDNÁR - Dedinka

MAREK BEDNÁR - Keď pri mně spíš

MAREK BEDNÁR - Katarína