VIDEOROHAĽ, AMERIKA 1- Sampaly, V Železniku – Autor piesne Andrej Majer,  Saris song from Slovakia

VIDEOROHAĽ, AMERIKA 1- Sampaly, V Železniku – Autor piesne Andrej Majer, Saris song from Slovakia

Song: V Železniku na mosciku Author: Andrej Majer Sings: Paľo Antuš Kto by nepoznal Pal Antuša zo skupiny Drišľak. Na tomto CD a ďalších sa prezentuje ako …

Song

Song

GIPSY ARTEP GARANSKY, Sako mange, rómska gipsy song ľudová

GIPSY DISKO MARFY, Keď som sa oženil, Otec, mama, rómske ľud. disko piesne, gipsy song,

MIKO, Prala, spieva autor piesne Jarko Miko, gipsy song Slovakia, Slovakia roma song,,

GIPSY MAJO JOŽO, Čardáš, rómska ľudová, gipsy song, studio

ARMIS, Šukhar jakha, Ľudová pieseň gipsy song rómska pieseň,

MEDIUM 6, Oj namojdušu už, Autor Ján Krompaščík, rusínska rusyn song pieseň,

GIPSY SEAK ZAMUTOV, Anglia, autor neznámy, spev Marek Kotlar, rómska pieseň gipsy song,

Jarko MIKO, Pro sudos džava, spieva autor piesne Jaroslav Miko, gipsy song, štúdio

DUBROVA, Išly selom husare, rusínska pieseň + text, ruthenian rusyn song, štúdio

KLASIK HLINNATAR, Le Devles mangav, Hudba P Bužo, Text J Jurmák, gipsy song,

Gipsy Pedro, Ani roma love nachuden, Autor Vojtech Jakub, Gipsy song, ,

GIPSY BANGO 3, Lavutaris, hudba ľudová, text Jaroslav Džobák, rómske piesne, gipsy song,