GIPSY ARTEP GARANSKY, Sako mange, rómska gipsy song ľudová

GIPSY DISKO MARFY, Keď som sa oženil, Otec, mama, rómske ľud. disko piesne, gipsy song,

GIPSY MAJO JOŽO, Čardáš, rómska ľudová, gipsy song, studio

MIKO, Prala, spieva autor piesne Jarko Miko, gipsy song Slovakia, Slovakia roma song,,

ARMIS, Šukhar jakha, Ľudová pieseň gipsy song rómska pieseň,

MEDIUM 6, Oj namojdušu už, Autor Ján Krompaščík, rusínska rusyn song pieseň,

GIPSY SEAK ZAMUTOV, Anglia, autor neznámy, spev Marek Kotlar, rómska pieseň gipsy song,

Jarko MIKO, Pro sudos džava, spieva autor piesne Jaroslav Miko, gipsy song, štúdio

DUBROVA, Išly selom husare, rusínska pieseň + text, ruthenian rusyn song, štúdio

KLASIK HLINNATAR, Le Devles mangav, Hudba P Bužo, Text J Jurmák, gipsy song,

GIPSY BANGO 3, Lavutaris, hudba ľudová, text Jaroslav Džobák, rómske piesne, gipsy song,

Gipsy Pedro, Ani roma love nachuden, Autor Vojtech Jakub, Gipsy song, ,

GIPSY SEAK ZAMUTOV, Mamo, autor neznámy, spev Slavo Feri, rómske piesne, gipsy song,

MIKO Jarko Hunkovce, Čardáš, Hudba a text Jarko Miko, gipsy song, rómske piesne,

GIPSY WORHY MARFY 1, Romale so bašaven, rómska ľudová pieseň, gypsy song from Slovakia,

GIPSY KORO 12, Le romen vičinav, Autor Miroslav Čičák, gipsy song rómska pieseň,

GIPSY BANGO 3, Rozkošistar, Autor piesne František Bandy, rómska pieseň, gipsy song,

GIPSY ARTEP GARANSKY, Gita, autor Milan Karička, rómske piesne, gipsy song, štúdio

Gipsy KORO 12, Fotka, Autor Milan Tancoš, gipsy song from Slovakia, štúdio

SONG z Rešova - Ked jem išol za uvcami...

VIDEOROHAĽ, AMERIKA 1- Sampaly, V Železniku - Autor piesne Andrej Majer, Saris song from Slovakia

hudobná skupina SONG z Rešova - Oj na hori..., Ani ja tu nemam...