Peter Stašák: Ružové ráno

Peter Stašák: Ružové ráno

Pesničky z kasína: Gala pri jazere Zelená voda (P) & (C) 2020 Semeš Recording http://www.tvkasino.sk/gala-pri-jazere-2020.

Peter Stašák

Peter Stašák

Peter Stašák: Aká je láska, taký je život

PETER STAŠÁK - Postavme láske chrám

PETER STAŠÁK - Loď lásky

Peter Stašák: Príval slávy

Peter Stašák: Bez veľkých obetí

Peter Stašák a Klimentovci: Nestarnúce melódie

Peter Stašák: Sľúbené ľúbenie

Peter Stašák: Píšem báseň

Peter Stašák: Ústa sladké od vína

Peter Stašák: Krásne dni

Peter Stašák a Pavol Stašák: Spievajme kamaráti

Peter Stašák: Ružové ráno