hudobná skupina EXOTIK – Dneška še rozbijem…

EXOTIK – Dneška še rozbijem…

svadba Stropkov 0902 582 853 / spexotik@gmail.com Dávid Blicha Tomáš Kekeľ Branislav Timan Matúš Ivanč.

Exotik

Exotik

EXOTIK - Šumna je, hruba je .....

EXOTIK - Kolo mlyna ...,Kovaľu,kovaľu...

EXOTIK - Prečo si neprišiel...Otec môj ,otec môj...

EXOTIK - Ja chlopec molodyj...Šumny sme chlopčiska...

EXOTIK - Milý,milý...,Zábavu hráme...

VIDEOROHAĽ, EXOTIK, Jak voda v potočku, Slovak Ruthenian ,

hudobná skupina EXOTIK - Ja chlopec molodyj...

hudobná skupina EXOTIK - Dneška še rozbijem...