ECHO – Za Tvoje snene oci…

ECHO – Za Tvoje snene oci…

svadba Giraltovce.

Echo

Echo

ECHO našich slávností 2016 - Svidník

Echo našich slávností 2018

ECHO NAŠICH SLÁVNOSTÍ 2017 - Svidník

ECHO - Dva duby...

ECHO - Za Tvoje snene oci...

ECHO - Krásny čas...Šofere,šofere...

hudobná skupina ECHO - Povidž že mi povidž...Odam še...Nit lepši na švece...