, DYNAMIC. Mam frajirku na zempline, slovenské  + text piesne

, DYNAMIC. Mam frajirku na zempline, slovenské + text piesne

Mam frajirku na zempliňe, chodzim gu ňej na mašiňe. Na mašiňe žeľezňici, na mašine žeľezňici gu tej svojej paradňici. Ja parobek v mladim veku, ňežeňim še …

Dynamic

Dynamic

, DYNAMIC, A na hure zahradečka, slovenské + texty piesní

DYNAMIC od Osikova, Ked še mamko vidam, Slovenská ľudová zo Šariša,

DYNAMIC, Šicke ženi, Americki men, šarišské , štúdio

DYNAMIC, V tim žeľenim haju, šarišská ľudová pieseň, štúdio

DYNAMIC, Či z hory či z doly, Skakala pinka, šarišské , štúdio

DYNAMIC, V sobotu z večera, Slovenské šarišská + text piesne,

, DYNAMIC, Ej ked idzem + Opilam še, slovenské + texty piesní

, DYNAMIC. Mam frajirku na zempline, slovenské + text piesne

, DYNAMIC. Mam frajirku na zempline, slovenské + text piesne

DYNAMIC, A okolo majira, slovenské ľudové + text piesne,

DYNAMIC, V Bardijove na draže, slovenská ľudová pieseň zo Šariša + text piesne,

, DYNAMIC, A na hure agáty, Kone mám na jarcu, + text piesne