ALEGRO – Lemkovská vatra v Ždyni 2019, 4. časť

ALEGRO – Lemkovská vatra v Ždyni 2019, 4. časť

hosť večera: huslistka DARIA KUZIAK.

Alegro

Alegro

ALEGRO - Ide svaľba ..., Šumna je, hruba je ...

ALEGRO - Šykovnyj ja parobok...

ALEGRO - Je to vo hviezdach...

ALEGRO - Čaba neblázni ...

ALEGRO - Lemkovská vatra v Ždyni 2019, Mnohaja Lita !

ALEGRO - Máj, máj

ALEGRO - Tancuj tancuj, vykrúcaj... Nebola som veselá...

ALEGRO - Lemkovská vatra v Ždyni 2019, 3. časť

ALEGRO - Hej hej góralu / zespół MILA

ALEGRO - Lemkovská vatra v Ždyni 2019, 4. časť

ALEGRO - Nad Svidníkom temno...Ej hoj padajut jahody...

ALEGRO - Išol kohut z Ameriky...