VOCAL - Žiť sa oplatí

VOCAL - Keď rozkvitne biela ruža - zmes