ROLLS z Čirča 2, A za našim selom, Slovenské  rusínska + text,

ROLLS z Čirča 2, A za našim selom, Slovenské rusínska + text,

A za našim selom, hajičok zelenyj, nese ňa tam skokom, koňičok mij vranyj. Ňičenka temnaja, ďivčinoňka virna, frajiročka moja, bohom mi sudžena. Misjačok …

Rolls

Rolls

ROLLS z Čirča 2, Odoj baro bijav, Motoris, rómske , štúdio

, ROLLS z Čirča 1, Hori tym Prešovom - ľudová rusínska, ruthenian Slovakia

ROLLS z Čirča 2, Idu po tym Čirču, rusínske , štúdio

ROLLS z Čirča 2, Ne mij kiň, Slovenské rusínske + text piesní,

, ROLLS z Čirča 1, Ked ja išol ku mileňkij - ľudová, ruthenian

ROLLS z Čirča 2, Paslo divča pavy, rusínske rusnácke ľudové + texty, s,

ROLLS z Čirča 2, Išli selom husare, Slovenské , rusínska + text, štúdio

, ROLLS z Čirča 1, Ponad vodu lavka - ľudová rusínska pieseň, ruthenian Slovakia

ROLLS z Čirča 2, Červena kalina, Rusínske + text, štúdio

ROLLS z Čirča 2, Chodil do nas, Slovenské , rusínska + text, štúdio

ROLLS z Čirča 2, Chodil do nas, Slovenské , rusínska + text, štúdio

ROLLS z Čirča 2, Kročkom koňu kročkom, ľudová rusínska, štúdio