ROLLS z Čirča 1, Zašpivajme sobi,  Keď sobi zašpivam, rusínske ľudové, ruthenian folk,

ROLLS z Čirča 1, Zašpivajme sobi, Keď sobi zašpivam, rusínske ľudové, ruthenian folk,

ROLLS from village Čirč – Slovak music group plays Ruthenian folk songs – album CD 1, Title „Ponad voda lavka“. Slovakia, sound recording year 1994 ROLLS …

Rolls

Rolls

ROLLS z Čirča 2, Odoj baro bijav, Motoris, rómske , štúdio

, ROLLS z Čirča 1, Hori tym Prešovom - ľudová rusínska, ruthenian Slovakia

ROLLS z Čirča 2, Idu po tym Čirču, rusínske , štúdio

ROLLS z Čirča 2, Ne mij kiň, Slovenské rusínske + text piesní,

, ROLLS z Čirča 1, Ked ja išol ku mileňkij - ľudová, ruthenian

ROLLS z Čirča 2, Paslo divča pavy, rusínske rusnácke ľudové + texty, s,

ROLLS z Čirča 2, Išli selom husare, Slovenské , rusínska + text, štúdio

, ROLLS z Čirča 1, Ponad vodu lavka - ľudová rusínska pieseň, ruthenian Slovakia

ROLLS z Čirča 2, Červena kalina, Rusínske + text, štúdio

ROLLS z Čirča 2, Chodil do nas, Slovenské , rusínska + text, štúdio

ROLLS z Čirča 2, Chodil do nas, Slovenské , rusínska + text, štúdio

ROLLS z Čirča 2, Kročkom koňu kročkom, ľudová rusínska, štúdio