Mužské trio z Čirča –  Bude vojna bude

Mužské trio z Čirča – Bude vojna bude

Mužskétrio , #MužskétriozČirča Mužské trio z Čirča v zložení : Čerkala Milan , Miko Miroslav , Rabík Lukáš Priprava na vystúpenie ( skúška ) …

Medium

Medium

Nahrávanie CD MEDIUM 6

MEDIUM 5, Sirota, Autor piesne Ján Krompaščík, štúdio

MEDIUM CD 5 - Dovy sevom

MEDIUM - Keď som bol na Bani cigáni mi hrali

MEDIUM CD 3 - Sirota ja chvopec

MEDUM CD 4 - Kovo jarku chidnik

MEDIUM - Narodeninová oslava

MEDIUM CD 1 - Šitky špivajut a tancujut

MEDIUM CD 5 - Nerozkvitva na jar

MEDIUM CD 2 - V Čirčskej korčmi

MEDIUM CD 2 - Kvitnu ja prekvitam

Medium CD7 - Mam frajira vojačka