MEDIUM CD 4  – Chudobo ,chudobo

MEDIUM CD 4 – Chudobo ,chudobo

Autorská pieseň z cd Medium ,, Špivam sobi špivanočku ´´ hudba / text : Ján Krompaščik / Ján Krompaščik nahraté : VideoRohal www.kapelamedium.sk …

Medium

Medium

Nahrávanie CD MEDIUM 6

MEDIUM 5, Sirota, Autor piesne Ján Krompaščík, štúdio

MEDIUM CD 5 - Dovy sevom

MEDIUM - Keď som bol na Bani cigáni mi hrali

MEDIUM CD 3 - Sirota ja chvopec

MEDUM CD 4 - Kovo jarku chidnik

MEDIUM - Narodeninová oslava

MEDIUM CD 1 - Šitky špivajut a tancujut

MEDIUM CD 5 - Nerozkvitva na jar

MEDIUM CD 2 - V Čirčskej korčmi

MEDIUM CD 2 - Kvitnu ja prekvitam

Medium CD7 - Mam frajira vojačka