Veseláci
Veseláci

Veseláci

Veseláci

Jsme dechová hudba z Nového Veselí na Českomoravské Vysočině. Pokračujeme v tradici, kterou naši předchůdci započali před více než sto lety.

V roce 2017 kapela vydala CD s názvem „Tam u nás…“ a úvodní skladbou – Novoveselská polka od Jiřího Volfa a Jaroslava Hájka. Hrajeme v obsazení klasické dechovky
  • při hasičských slavnostech
  • slavnostech spojených s průvodem
  • církevních oslavách a smutečních obřadech
  • poutích, jarmarcích
  • dechovkových festivalech
  • plesech, zábavách

VESELÁCI - Když se pšenka zelenala

VESELÁCI - Nad naším je jasno

VESELÁCI - Měsíček jasně svítil

VESELÁCI - Komediantka

VESELÁCI - Kdyby tady byla taková panenka

VESELÁCI - Blaťačka

VESELÁCI - Já jsem muzikant český

VESELÁCI - V jednom krásném rozmaru

VESELÁCI - Usnulo děvče spanilé