SYNKOPA
SYNKOPA

SYNKOPA

SYNKOPA

Hudobná skupina Synkopa vznikla po roku 1950, jej zakladateľom a súčasne i kapelníkom bol Ján Gašpárek, ktorý okolo seba zoskupil muzikantských nadšencov z Borského Mikuláša a okolia.

V roku 2006 z iniciatívy kapelníka Jána Gašpárka ml. bolo uskutočnené stretnutie bývalých hudobných skupín ktoré v minulosti pôsobili v Borskom Mikuláši. Na tomto stretnutí vystúpila aj hudobná skupina Synkopa v pôvodnom zložení po roku 1969. Nadšenie z vystúpenia po 25 rokoch bolo natoľko veľké, že hudobníci zo Synkopy sa začali opäť stretávať, začali prehrávať pôvodný repertoár, pribudli nové skladby a prišli aj produkcie a vystúpenia. Táto aktivita pretrváva dodnes. Synkopa sa uviedla aj na televíznej stanici Šláger prostredníctvom nahrávky na komplete CD, DVD s názvom Sen lásky, za čo patrí poďakovanie televízii Šláger na čele s pánom Karlem Peterkom vrátane celého televízneho štábu. Poďakovanie patrí aj sponzorom, osobitne starostovi Obecného úradu Borský Mikuláš, Vladimírovi Bízkovi, ktorý bol jedným z hráčov na bicie nástroje a tiež všetkým priaznivcom a poslucháčom za prejavenú podporu a priazeň.

SYNKOPA - Pod jednou strechou

SYNKOPA - Ten večer májový

SYNKOPA - Můj otčenáš

SYNKOPA - Can´t help falling in love

SYNKOPA - Cesta rájem

SYNKOPA - Lady saloon

SYNKOPA - Jetelíček