ORIONS - Postavme láske chrám

ORIONS - Pod starou jabloňou

ORIONS - Šťastné a veselé

ORIONS - Si moja milá, Pod našima okny

ORIONS - V tom Kyjove na rohu, Prečo si neprišiel

ORIONS - Tá slepička kropěnatá (zmes)

ORIONS - Macejko

ORIONS - Na hodech

ORIONS - Mám ja hrušku/Ešte si ja pohár vínka vypijem

ORIONS - Darmo sa na mňa / Vysoký jalovec / Na Pankráci / Záhorskú dzedzinu

ORIONS - Dedinka v údolí / Odtrhla sa skala

ORIONS - Vozí gazda

ORIONS - Pod oblôčkom záhradôčka

ORIONS - Ešte raz ku Tebe prídem

ORIONS - Boby

ORIONS - Holuběnka

ORIONS - Hej, Sokoly

ORIONS - Na Brezovej pri kostole

ORIONS - Tá slepička kropenatá / Za vodou / Holka z fabriky / Všude bylo ticho

ORIONS - Kazačok

ORIONS - MACEJKO (hudobná ukážka z CD, 2019)

ORIONS - Anka, Anka, rád Ťa mám

ORIONS - Okolo mlyna voda sa točí

ORIONS - Co jste hasiči / Z Východnej dievčatá

ORIONS - Vráť sa mi láska

ORIONS - Taká som (cover verzia)

ORIONS - V tom trenčianskom potoku/Icom picom - zmes

ORIONS - Marína

ORIONS - Pieseň lásky

ORIONS - Zelenáči

ORIONS - Pieseň lásky

ORIONS - Keď šoféri naštartujú / Na tú svätú Katarínu (mix ľudoviek)

ORIONS - Keď bola v móde polka