HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - V tom skalickom zelenom hájičku / Na těch panských lúkach

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Boršičanka / Co jste hasiči

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Fičím sem, fičím tam

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - To tá Heľpa / A dze idzeš, Helenko

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Dedinka ty moja rodná

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Slovenské mamičky

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Hej, Jano

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Krčmárik maličký/Tys falešná frajarko ...(mix ľudoviek)

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - A v tom našom starom mlyne/Mariša,Mariša/Má roztomilá ... (mix ľudoviek)

HERGOTTOVCI a Milan PERNÝ - Rozkvitli ľalie

Hergottovci: A v tom našom starom mlyne (zmes)