GIPSY KORO 13, Žaľa, Gipsy song rómska pieseň, Autor Juraj Adam,

GIPSY KORO 13, Ajsa Romňa, rómska ľudová, gipsy song, štúdio

GIPSY KORO 13, Le devlestar, Ján Kešeľ, rómske piesne, gipsy songs, studio

GIPSY KORO 12, Phirav, Autor Juraj Adam KORO, gipsy songs, rómske piesne

GIPSY KORO 13, Rozllúčka, Autor Milan Tancoš, studio

GIPSY KORO 13, Aven o roma, Milan Tancoš a Juraj Adam, Roma gipsy romska ciganske piesne,

04 GIPSY KORO 13, Pal tu, Milan Tancoš

GIPSY KORO 12, Rovelas, Milan Tancoš, gipsy songs, rómska pieseň, studio