, EXTREM z Čirča, pieseň Gazdove, videoklip, author Ladislav Macko, CD A za našim plotom