, EXIT, Ci tebe Hanicko - ľudová, Slovakia

, EXIT - A na hure tatarečka - ľudová pieseň - živé vystúpenie

, EXIT - Tajilam tajilam, ľudová pieseň, vystúpenie na živo

, EXIT, Ci tebe Hanicko - ľudová, Slovakia