DUBINČAN
DUBINČAN

DUBINČAN

DUBINČAN

Folklórna činnosť v Dubinnom sa začala ešte v roku 1982, keď pod vedením pani Mileny Tomčovej vznikla ženská spevácka skupina. Aby „chlopi v haňbe nezostali“ o rok sa k nej pripojili aj muži a manželia Tomčovci so svojou skupinou pri rôznych príležitostiach vystupovali nielen doma, ale aj v iných obciach. Za najväčší úspech sa dá považovať vystúpenie na IX. Hornošarišských slávnostiach, kde pásmom „Na mosce“ získali ocenenie za udržiavanie ľudových tradícií. No v roku 1991 sa jej činnosť na dlhý čas odmlčala.

DFSk Dubinčan nanovo vznikla v roku 2012. Už v prvom roku pôsobenia si urobili dobré meno v okrese aj mimo neho, a v roku 2013 vydali svoje prvé CD s názvom „Medzi štyrmahurami“. Zúčastnili sa na rôznych podujatiach v okrese Bardejov, ale aj za jeho hranicami, v Liptovských Sliačoch, Kendiciach, v Poľsku. V roku 2017 vydali ďalšie dva CD nosiče „A ket ja še po valale prejdzem“ a „Od adventu po tri krále“. Účinkovali v relácii Slovenskej televízie Kapura, kde v hlasovaní skončili tri krát na prvom mieste a tento rok na súťažnej prehliadke „Bardejovský drabiňak“ skončili v Zlatom pásme. Najnovšie zaradili do svojej činnosti aj čepčenie na svadbách. Najmä však rozvíjajú činnosť vo svojej rodnej obci, kde organizujú rôzne podujatia počas celého roka (Fašiangy, Cyrilo-Metodské športové hry, Folklórny festival, posedenie s dôchodcami, účinkovanie na rôznych oslavách). V čase Vianoc pamätali na deti v Domove sociálnych služieb, či v detskom domove, pre ktorých si pripravili krátky program a priniesli im aj darčeky pod stromček. Skupinu tvoria ženská a mužská spevácka zložka. Zriaďovateľom je Obec Dubinné a vedie ju pán Ján Tomčo.

, DUBINČAN, Zrovnaj bože zrovnaj, Autor Ján Tomčo, CD - A ket ja še po valale prejdzem.

, DUBINČAN, Ket som išol hore mestom, autor Ján Tomčo